Legg gjerne ved fraktdokument eller annet skjema/tegning på det du ønsker å frakte