Transport

Veitransport, Sjøfrakt eller Flyfrakt? Vi ordnet det for deg!

En god informativ artikkel er ikke alltid like lett å skrive. Vi gir deg en aldri så liten oppskrift på hvordan du i alle fall har muligheten til å gjøre det.

Før du begynner å skrive bør du ha en sikker kilde og rikelig med bakgrunnsinformasjon. Notèr viktige ting og nøkkelord, og samle til slutt stoffet.

Hvordan skrive en god artikkel

Det første, og viktigste å huske på når du skal skrive en artikkel, er tittelen. Husk at det er tittelen leseren først får øye på, og syns vedkommende at denne ser interessant ut, leser den videre på innledningen. Er denne også interessant og innbydende, har du klart den viktigste oppgaven med å skrive en god artikkel.

Tittelen

Tittelen skal kort oppsummere hva artikkelen handler om. Her gjelder det å være kreativ, slik at du fanger leserens oppmerksomhet. Det er tittelen som selger!

Innledningen

Innledningen bør ikke være for lang, og den bør ha sammenheng med neste del, nemlig hoveddelen. Den skal – som overskriften – kort fortelle hva artikkelen handler om, men her med flere ord. Husk å prøve og fange leserens interesse her; bruk virkemidler som får leseren lyst til å lese videre. Et eksempel er at du utelar den mest vesentlige informasjonen – bare hinter til den – slik at leseren blir nysgjerrig, og klikker seg inn for å lese resten.