Transportvilkår

NSAB 2015
10.05.201713:37 Jimmy Torstensen

Alle tjenester utføres i henhold til Lov om vegfraktavtaler samt Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Som avtalepart jfr.§ 3 B er speditørens ansvar for tap, manko eller skade på gods og for forsinkelse begrenset i henhold til § 27, siste ledd. For øvrig i samsvar med § 17, 18, 19 og 21. For alle andre tap er ansvaret begrenset til SDR 100.000 for hvert oppdrag (§ 21). Som formidler jfr. § 3 C er speditørens ansvar begrenset til SDR 50 000 for hvert oppdrag og for samtlige kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 24). For lagring, er det totale ansvaret begrenset til SDR 500.000 for samtlige kunder som er involvert i samme hendelse til SDR 500 000 (§ 25). Pant i varer (§ 14) gjelder både nåværende og tidligere krav.

Link til Lov om Vegfraktavtaler fra Lovdata.no

NSAB 2015

NSAB 2015 - engelsk versjon